Stöcksjö Förrådshotell AB

Historik

Det första förrådet började byggas år 2000, och hade då 40 st förrådsplatser. Därefter har förrådshotellet byggts ut efter ökat behov. Hösten 2014 hade vi 240 platser vilket syns på bilden på startsidan. Under våren 2015 påbörjades byggnationen av ytterligare två hallar med totalt 120 platser. De 60 första platserna stod färdiga hösten 2016 och hösten 2019 blev hus 7 klart 


Vi har nu total 360 platser, vilket innebär ca 14 000 kvadratmeter.

1 september 2021 fick Stöcksjö Förrådshotell ny ägare.