Stöcksjö Förrådshotell AB

Intresseanmälan

Din e-postadress: Meddelande: Submit

Denna intresseanmälan kan du använda om du önskar hyra något av de förråd som finns under fliken "Ledigt". Om den typen av förråd du önskar inte finns ledigt just nu kan du även anmäla dig till en väntelista här.

Vid intresseanmälan behöver vi följande uppgifter av dig:
- Namn

- Privat mobilnummer

- Privat mailadress
- Vilken typ av förråd du önskar hyra (storlek, med/utan el)

Vi har stor efterfrågan på våra förråd i dagsläget. När du uppger vilken typ av förråd du vill hyra, bör du därför även uppge om du i andra hand kan tänka dig andra alternativ. Om ditt förstahandsval inte går att uppfylla kan vi då placera dig i en allmän väntelista, vilket ökar våra möjligheter att tillgodose dina behov. 

Vi bekräftar din anmälan inom en vecka. Om du ej tagit emot någon bekräftelse ber vi dig återkomma på nytt igen på mail stocksjoforrad@gmail.com.