Nordnytt uppmärksammar Stöcksjö Förrådshotell

 

Stöcksjö förrådshotell medverkar i reklamfilm