Hitta hit

Förråden återfinns i Stöcksjö, åtta kilometer söder om Umeå.
Varm- och vindsförråd är belägna på Stöcksjö södra byväg 23, och kallförråden på Stöcksjö Magasinsväg (vid e4:an).1. Korsning på e4:an i södra Stöcksjö, där du svänger vänster om du kommer från Umeå och ska till de varma förråden eller vindsförråden. Kommer du från Umeå och ska till de kalla förråden tar du höger och följer parallellvägen mot förråden.

2. Stöcksjö södra byväg 23 (Varma förråd och vindsförråd)

3. Stöcksjö Magasinsväg (Kalla förråd)