Stöcksjö Förrådshotell AB

Kalla förråd ligger vid E4

Lämpliga för förvaring av exempelvis husbilar, husvagnar eller andra typer av fordon.

De kalla förråden erbjuds i varierande storlekar mellan 30-75 m2.
Det äldsta förrådet har grusgolv, övrig har asfalt- eller betonggolv. 

Samtliga förråd är larmade, har kondensskydd, självdragsventilation, täta mellanväggar, belysning och egen port. 

Om så önskas, finns tillgång till eluttag avsett för batteriladdning. 

Vintertid ombesörjs snöröjning.