Historik

Det första förrådet började byggas år 2000, och hade då 40 st förrådsplatser. Därefter har förrådshotellet byggts ut efter efterfrågan. Hösten 2014 hade vi 240 platser vilket syns på bilden på startsidan. Under våren 2015 påbörjades byggnationen av ytterligare två hallar med totalt 120 platser. De 60 första platserna stod färdiga hösten 2016. Resterande platser är under uppbyggnad och beräknas stå färdigt hösten 2019. Då kommer vi att ha total 360 platser, vilket innebär ca 14 000 kvadratmeter.